ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.นครศรีธรรมราช ( 10-11 ก.ย.2561 )

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1
ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ได้ลงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ในจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่โรงเรียนวัดสโมสร อ.ท่าศาลา, โรงเรียนวัดมังคลาราม อ.พิปูน


สิ่งที่พบจากการติดตามงาน
– โรงเรียนอยู่ในช่วงการดำเนินการ
– ได้ดำเนินการเรียนการสอนในบางทักษะแล้ว เช่นการสอนให้นักเรียนรู้จักความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การใส่เสื้อชีพที่ถูกต้อง

 

โปรดแสดงความคิดเห็น