ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.นครพนม ( 17 ก.ย.2561 )

เมื่อวันที่ วันที่ 17 กันยายน 2561 โครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ได้ลงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ในจังหวัดจังหวัดนครพนม ได้แก่ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อ.เรณูนคร


สิ่งที่พบจากการติดตามงาน
– โรงเรียนอยู่ในช่วงการดำเนินการ
– ได้ดำเนินการเรียนการสอนในบางทักษะแล้ว เช่นการสอนให้นักเรียนรู้จักความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การใส่เสื้อชีพที่ถูกต้อง
– ได้มีการผลิตสื่อการสอนในเรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
– การดำเนินการสอนในเรื่องการลอยตัวและการเคลื่อนตัว15เมตร พบอุปสรรคในเรื่องของสภาวะอากาศ


 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น