ลงพื้นที่ประเมินทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.ระยอง ( 19-25 ก.ย.2561 )

เมื่อวันที่ 19-25 กันยายน 2561
โครงการลงพื้นที่ประเมินทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ได้แก่
วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดชากหมาก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนเขาช่องลม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง


สิ่งที่พบจากการประเมิน
– นักเรียนส่วนใหญ่ทดสอบเรื่องความรู้เรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงผ่าน มีบางส่วนที่คะแนนไม่ถึงครึ่ง(รายงานจะตามหลังเมื่อเสร็จสมบูรณ์)
– การทดสอบชูชีพนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ ใส่ถุกต้อง รู้ความสำคัญของเสื้อชูชีพ
– การช่วยเหลือโดยการตะโกนโยนยื่น สามารถตะโกนได้ รู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
– การทดสอบเรื่องลอยตัวเคลือนตัว ยังได้ค่30 เปอร์เซ็น


โปรดแสดงความคิดเห็น