ลงประเมิน 5 ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ โรงเรียนราชนุบาล จ.น่าน ( 22-24 ก.ย.2561 )

เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงประเมิน 5 ทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 (Post-test) โรงเรียนราชนุบาล จ.น่าน


สิ่งที่พบจากการประเมิน
– นักเรียนส่วนใหญ่ทดสอบเรื่องความรู้เรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงผ่าน มีบางส่วนที่คะแนนไม่ถึงครึ่ง(รายงานจะตามหลังเมื่อเสร็จสมบูรณ์)
– การทดสอบชูชีพนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ ใส่ถุกต้อง รู้ความสำคัญของเสื้อชูชีพ
– การช่วยเหลือโดยการตะโกนโยนยื่น สามารถตะโกนได้ รู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
– การทดสอบเรื่องลอยตัวเคลือนตัว ยังได้ค่60 เปอร์เซ็น

โปรดแสดงความคิดเห็น