ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก ( 27 ก.ย.2561 )

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โครงการลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สิ่งที่พบจากการประเมิน
– นักเรียนส่วนใหญ่ทดสอบเรื่องความรู้เรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงผ่าน
– การทดสอบชูชีพนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ ใส่ถุกต้อง รู้ความสำคัญของเสื้อชูชีพ
– การช่วยเหลือโดยการตะโกนโยนยื่น สามารถตะโกนได้ รู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
– การทดสอบเรื่องลอยตัวเคลือนตัว ยังได้ค่40 เปอร์เซ็น 

โปรดแสดงความคิดเห็น