ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1โรงเรียนวัดสโมสร จ.นครศรีธรรมราช ( 3 ต.ค.2561 )

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1โรงเรียนวัดสโมสร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


สิ่งที่พบจากการประเมิน
– นักเรียนส่วนใหญ่ทดสอบเรื่องความรู้เรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงผ่าน
– การทดสอบชูชีพนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ ใส่ถุกต้อง รู้ความสำคัญของเสื้อชูชีพ
– การช่วยเหลือโดยการตะโกนโยนยื่น สามารถตะโกนได้ รู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
– การทดสอบเรื่องลอยตัวเคลือนตัว ยังได้ค่40 เปอร์เซ็น

โปรดแสดงความคิดเห็น