ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.พิจิตร ( 4-5 ต.ค.2561 )

4-5 ตุลาคม 2561 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวัดเขาทราย อ.ทับคล้อ,และวันที่ 5 โรงเรียนบุรพรัตน์ อ.ทับคล้อและโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สิ่งที่พบจากการประเมิน
– นักเรียนส่วนใหญ่ทดสอบเรื่องความรู้เรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงผ่าน
– การทดสอบชูชีพนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ ใส่ถุกต้อง รู้ความสำคัญของเสื้อชูชีพ
– การช่วยเหลือโดยการตะโกนโยนยื่น สามารถตะโกนได้ รู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
– การทดสอบเรื่องลอยตัวเคลือนตัว ยังได้ 40 เปอร์เซ็น


โปรดแสดงความคิดเห็น