กิจกรรม “พัฒนาโครงการการจัดการความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย” ( 07 ต.ค.2561 )

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดกิจกรรม “พัฒนาโครงการการจัดการความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย” จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ โดยมีผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมจำนวน 18 ศูนย์ รวม 29 คน

โดยครูผู้ดูแลเด็กให้ความสนใจและเขียนโครงการเพื่อนำเสนอให้พิจารณาหลายโครงการ เช่น โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โครงการหนูน้อยปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค โครงการอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น เป็นต้น

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


โปรดแสดงความคิดเห็น