เผย 4 เดือนอันตราย เด็กเสียชีวิตมากที่สุด เม.ย. ( ข่าว NEW18 : 16 ต.ค.2561 ) 

“หมออดิศักดิ์”เผย 4 เดือนอันตราย เด็กเสียชีวิตมากที่สุด เม.ย. ตามด้วย มี.ค.-พ.ค.-ต.ค. สาเหตุหลักจมน้ำ รองลงมาอุบัติเหตุทางถนน 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “การตายของเด็กจากอุบัติเหตุในช่วงปิดเทอมและ10 ทักษะความปลอดภัยที่เด็ก ป.1-ป.3ต้องมี” ว่า แต่ละปีเด็กไทยอายุ 1-14 ปีจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจำนวนกว่า 2,500 รายต่อปี หรือเฉลี่ย 200 รายต่อเดือน สำหรับเดือนที่มีเด็กตายจากอุบัติเหตุสูงสุดคือ เม.ย. เฉลี่ย 350 รายต่อเดือน รองลงมาเดือน มี.ค. ,พ.ค. และต.ค.

ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่และปิดเทอมกลางปีของเด็ก ทั้งนี้ข้อมูลในปี 2560 พบร้อยละ 47 ของการตายในเด็กอายุ 1-14 ปี หรือ 2,265 คน เป็นการตายจากการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ และความรุนแรง สาเหตุสำคัญพบว่าร้อยละ 33 หรือ 700 รายตายจากการจมน้ำ แหล่งน้ำเสี่ยงมักอยู่ละแวกชุมชนใกล้บ้าน เช่น บ่อขุด ล่อหนือสระน้ำในชุมชน คลองหรือบริเวณชุมชน คลองหรือม่น้ำบริเวณชุมชน ร้อยละ 31 หรือ 700 รายตายจากภัยทางถนน เหตุจากการขับขี่ ซ้อนมอเตอร์ไซด์ เด็กขี่ เด็กซ้อน ถูกรถชนบริเวณชุมชน ที่เหลือร้อยละ 36 ตายจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ตกที่สูง ของชนกระแทก พลัดตกหกล้ม อาทิ ตกบันได หน้าต่าง ระเบียง ต้นไม้ ชิงช้า เสาฟุตบอล ซึ่งจากการสำรวจสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนทั่วประเทศ พบกว่าร้อยละ 90 ยังไม่ได้มาตรฐาน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวต่อว่า เด็กวัยเรียนมักเล่นห่างไกลพ่อแม่ จึงต้องมีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ ดังนี้

1.ทักษะการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การปฏิเสธความใกล้ชิดและการสัมผัสไม่เหมาะสม อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี

2.ทักษะความปลอดภัยในบ้าน ของมีคม ของร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ที่สูง ที่ลื่น ช่องรู เส้นสาย และสัตว์เลี้ยง อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี

3.ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 6-7ปี

4.ทักษะการเดินถนนโดยลำพัง การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย และการโดยสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7ปี

5.ทักษะการเล่นของเล่น สนามเด็กเล่น กีฬาอย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี 6.ทักษะการใช้ไอที อย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้คือ 6-7 ขวบ ให้ใช้ย่างถูกวิธี ป้องกันสื่ออันตรายและการถูกรังแก

7.ทักษะการปฐมพยาบาล ทำแผล ตามหน่วยฉุกเฉินและร่วมฝึกซ้อมภัยพิบัติ ชุมชน อายุที่ต้องทำได้คือ 6-7 ปี

8.ทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น และเรียนรู้ความรีบผิดชอบต่อสังคมในการมีส่สนร่วมในการกำจัดความเสี่ยง อายุที่ต้องทำได้คือ 9-10 ปี

9.ทักษะการข้ามถนน อายุที่ต้องทำได้คือ 9-10 ปี และ

10.ทักษะการดูแลตัวเองเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว อายุที่ต้องทำได้คือ 10-12 ปี


 ดูคลิป


> ทักษะความปลอดภัย
โปรดแสดงความคิดเห็น