ค่าย10 ทักษะด้านความปลอดภัย ( ช่อง3SD28 : 19/10/2561 )

( ช่อง3SD ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 ) ค่าย10 ทักษะด้านความปลอดภัย
ข้อมูลจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล
ออกมาระบุข้อมูลพบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งเหตุบนท้องถนน และอุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นในบ้านโรงเรียน ชุมชนมากถึงปีละ2200คน

การส่งเสริมทักษะด้านความปลอดภัยให้กับเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะสามารถช่วยลดจำนวนการเสียชีวิตของเด็กลงได้

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ได้ให้สัมภาษณ์ กับทางรายการคนเฝ้าข่าว ทางช่อง3SD ในการจัดกิจกรรม ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย เพื่อฝึกทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการสร้างพฤติกรรมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันและสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและในโรงเรียนดูคลิป


> ทักษะความปลอดภัย

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น