มวยเด็ก ปัญหาที่ต้องหาทางออก LineTV : 21 พ.ย. 2561

ทีมนักข่าว Line TV จากรายการ Headline Today สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ในประเด็น มวยเด็ก 12 ปี ห้ามแข่งขันเด็ดขาด เนื่องจากการวิจัยที่เกิดขึ้น ทำให้พบว่า เกิดผลกระทบกับสมองของเด็กและพัฒนาการของเด็ก

ซึ่งทำให้เกิดเลือดออกในสมองและทำให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กได้ออกอากาศ ทาง lineTV เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561


> มวยเด็ก

 

โปรดแสดงความคิดเห็น