ทีมผู้บริหารพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( 27 พ.ย.2561 )

ทีมผู้บริหารพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ทีมคณะผู้บริหารจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และคณะจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี นำทีมโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

เข้าพบ ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และความปลอดภัยในเด็ก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็ก

ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 ม.มหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 

โปรดแสดงความคิดเห็น