สามสถาบันการแพทย์ร่วม กสทช.เปิดตัวแอปฯ NetCare ควบคุมการใช้เน็ต แก้ปัญหาเด็กติดจอ ( 28 พ.ย.2561 )

3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดตัวแอพพลิเคชัน NetCare

( 28 พ.ย.2561 ) นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชัน NetCare ว่า การใช้งานอินเตอร์เน็ตมากเกินพอดี กลายเป็นการเสพติด การใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน

โดยมี รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ, รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ,นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย และ พูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ร่วมงาน ที่ สำนักงาน กสทช.

โดยทุกวันนี้มักเห็นเด็กๆ นั่งก้มหน้ามองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ เช่น ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน หรือใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น จนทำให้เกิดภาวะ เด็กติดจอ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีสังคม ตลอดจนไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนอาจถึงขั้นกลายเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมขึ้นมาได้

ดูคลิป

“สำนักงาน กสทช. จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้อินเตอร์เน็ตของลูก ภายใต้ชื่อแอพพลิเคชัน NetCare ซึ่งได้รับเกียรติจาก 3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย” นายก่อกิจ กล่าว

นายก่อกิจ กล่าวว่า แอพพลิเคชัน NetCare ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก เพื่อดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเด็กกติกาที่ตกลงกับลูกไว้ ได้แก่ ฟังก์ชัน

1 กำหนดระยะเวลาการใช้งาน โดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวัน เช่น วันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้ได้ 2 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ใช้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน ฟังก์ชัน

2 กำหนดช่วงเวลาการใช้งาน โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เช่น ระหว่าง 1-2 ทุ่ม ฟังก์ชัน

3 พักการใช้งานบางแอพพลิเคชัน เช่น ต้องการปิดยูทูป แต่เปิดเว็บไซต์ หรือกูเกิลเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้ และ ฟังก์ชัน

4 พักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดใช้งานแอพพลิเคชันจะทำการโทรหาผู้ปกครองทันที พร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ (โลเคชั่น) ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย


สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน NetCare ทำได้โดยการดาวน์โหลด netcare.nbtc ในระบบ Android ที่ Play Store (สำหรับเครื่องเด็กใช้งานได้ใน Version ไม่เกิน 8.0) และสำหรับระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ได้ที่ https://netcare.nbtc.go.th/

นายก่อกิจ กล่าวว่า แอพพลิเคชัน NetCare จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำตามกติกาของครอบครัวนั้น เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างพอเหมาะ พอดี ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะพัฒนาแอพพลิเคชัน NetCare เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดูแลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนในครอบครัวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

 NetCare แอปพลิเคชั่น


..

 

โปรดแสดงความคิดเห็น