อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ( 01 ธ.ค.2561 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “การทำแผน และ การฝึกซ้อมอพยพ”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทำแผนและซ้อมอพยพ”

โดยทางศูนย์วิจัยฯ สนับสนุนอุปกรณ์ถังดับเพลิง กริ่งเตือนภัย อุปกรณ์ดักจับควันไฟ และป้ายทางหนีไฟ รวมถึงงบประมาณที่จำเป็นในการฝึกซ้อมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ

ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องกำหนดวันซ้อมแผนจริง โดยมีทางจนท.ศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามการซ้อมแผนต่อไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น. ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น