แถลงข่าวความคิดเห็น”มวยเด็ก” ของหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศ ( 03 ธ.ค.2561 )

แถลงข่าวความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ต่อปัญหา talk of the town เรื่องนักมวยไทยเด็กอายุเพียง 13 ปีที่เริ่มชกมาตั้งแต่ 8 ปี ชกเฉลี่ยทุก 10 วันมา 5 ปี ท้ายสุดเสียชีวิตจากการถูกชกนอกเอ๊าท์ กับ การแก้ไขพ.ร.บ. กฎหมายนักมวยเด็ก

วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แถลงข่าวความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาต่อปัญหา talk of the town เรื่องนักมวยไทยเด็กอายุเพียง 13 ปีที่เริ่มชกมาตั้งแต่ 8 ปี ชกเฉลี่ยทุก 10 วันมา 5 ปี ท้ายสุดเสียชีวิตจากการถูกชกนอกเอ๊าท์ กับ การแก้ไขพ.ร.บ.กฎหมายนักมวยเด็ก

เรื่องที่ 1 (เอกสาร1) สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีสาส์นถึงประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้แสดงความเห็นสนับสนุนการแก้ไขพ.ร.บ.มวย พ.ศ. 2542 ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องชกมวยเนื่องจากทางสมาคมกุมารแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ต่อต้านเรื่องการชกมวยเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกามานานจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายห้ามจัดการแข่งขันเด็กชกมวยในประเทศสหรัฐอเมริกาและขอให้กลุ่มแพทย์ในประเทศไทยช่วยกันผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของเด็กต่อไป


ประเด็นที่2 (เอกสาร2) ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ดร.ลิวิว วิดราสโค ให้ความเห็นว่านักมวยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมาชกหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว และมีการพนันร่วมด้วยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นับเป็นการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุด และมีผลทำให้เด็กเสียสุขภาพ อาจเกิดความพิการ และมีผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาวได้


ประเด็นที่3 (เอกสาร3) กระทรวงแรงงานและสหรัฐอเมริกายังคงรายงานประจำปี 2017 ให้การชกมวยไทยของเด็กเพื่อหาเงิน (muaythai paid fighter)เป็นหนึ่งในเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายและได้มีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวขัดแย้งกับกฎหมายอื่นในประเทศอีกหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ร.บ.แรงงาน แต่รัฐบาลและสังคมไทยก็ยังคงยอมรับและปล่อยให้การใช้แรงงานที่เลวร้ายนี้ยังปรากฎอยู่ในสังคมไทยได้


( 26 พ.ย.2561 ) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ให้สัมภาษณ์ กับทีมนักข่าวหนังสือพิมพ์ The HOKKAIDO SHIMBUN PRESS –

รศ นพ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์กล่าวว่า นอกจากนั้นในระเบียบการชกมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) ยังกำหนดให้เด็กอายุน้อยกว่า 11 ปีไม่มีการชกแข่งขันแบบปะทะแต่จัดให้มีการแข่งขันรำมวยไทย ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา  หนังสือพิมพ์ชาวต่างประเทศหลากหลายสำนักทั้งประเทศตะวันตก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน ต่างสนใจในเรื่องนี้และให้ความเห็นในเชิงถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับบรรทัดฐานการคุ้มครองดูแลเด็ก ไม่เห็นด้วยที่สังคมไทยจะยังคงให้มีการแข่งขันมวยเด็กอายุน้อยๆเช่นรายที่เสียชีวิตชกมาตั้งแต่อายุ 8 ปี ชกถึง 170 ครั้งใน 5 ปี ชกกันในกติกาที่คล้ายผู้ใหญ่ชก เพราะเหตุความยากจน เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมโลก

สำหรับประเทศไทยจะแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งความคิดเห็นกลับมายังรัฐบาลอย่างไร และรัฐบาลจะแสดงความเห็นส่งต่อให้สนช.อย่างไร  รวมทั้งการลงมติของสภาจะออกมาอย่างไร และเรื่องทั้งหมดจะเข้าสู่สภาได้ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2561 หรือไม่ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่จะรับร่างกฎหมายเพื่อลงมติ

หากเรื่องนี้ผ่านเลยไปในรัฐบาลชุดนี้คงจะยากที่จะได้กลับมาทบทวนกันอีกรอบในรัฐบาลชุดต่อไป


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.นพ.อดิศักดิ์    ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

โทร 0816828772, 0864770594 ,  02 6449080


> มวยเด็ก
โปรดแสดงความคิดเห็น