เก็บเคสโกลฟุตบอลล้มทับ ดช.วัย 5 ขวบดับ จ.ชัยภูมิ ( 6-7 ธ.ค.2561 )

เคสโกลฟุตบอลล้มทับ ดช.วัย 5 ขวบดับ

เมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค.2561 คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ลงพื้นที่เก็บเคสโกลฟุตบอลล้มทับ ดช.วัย 5 ขวบดับโรงเรียนหัวสระวิทยา ต หัวทะเล อ บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

คลิปข่าว


โดยทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ชำนาญการพิเศษ ได้ลงเก็บข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรหัวทะเล , คณะครูโรงเรียนหัวสระวิทยา และครอบครัวของผู้เสียชีวิต

การพิเคราะห์การตายในเด็ก

กลไกขับเคลื่อนองค์กร CDD ( child death deliberation ) เครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเหตุและปัจจัยการเสียชีวิต ของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงอย่าเป็นระบบโดยเก็บข้อมูล 4 ด้าน ( ครอบครัว, เหตุนำไปสู่การเสียชีวิต, ข้อมูลตำรวจ, ข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล) วิเคราะห์ข้อมูล(ค้นหาเหตุนำการเสียชีวิต) แนวทางแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ


> ภาพทั้งหมด


> เก็บเคสเด็กตาย
โปรดแสดงความคิดเห็น