งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบต.ศาลายา จ.นครปฐม ( 12 ม.ค.2562 )

( 12 ม.ค.2562 ) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี มอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ อบต.ศาลายา จ.นครปฐม

เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีท่านนายก อบต.ศาลายา นายอำนวย เหมือนวงศ์ธรรม เข้ารับมอบของขวัญ

 

โปรดแสดงความคิดเห็น