ช่วยเหลือคนตกน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น) โรงเรียนกรอบวิทยา เขตดินแดง

โรงเรียนกรอบวิทยา เขตดินแดง
ดำเนินโครงการทักษะทางน้ำ ป.1 ถ่ายทำวิดิโอ ช่วยเหลือคนตกน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น)   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กรพ.รามาธิบดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ดูคลิป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น