เวทีประเด็นวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยพิบัติน้ำท่วม ( 30 ม.ค.2562 )

เวทีประเด็นวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยพิบัติน้ำท่วม 
30 ม.ค.2562 ณ อ.เวียงสา จ.น่าน

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมเวทีประเด็นวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากพื้นที่อื่น ประเด็น การบริหารจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ (น้ำท่วม) และการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม

โดยนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา กล่าวต้อนรับ โดย Mr.Guldbland Skjonberg,Manger ISCCC (ประธานในเวทีแลกเปลี่ยนรู้ ) และ คณะรับรองชุมชนปลอดภัยระดับสากล International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) และ ผู้แทนชุมชนบ้านดอนไชย ทต.กลางเวียง จ.น่าน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับภัยน้ำท่วม ,

ผู้แทนชุมชนวัดศรีกลางเวียง ทต.เวียงสา จ.น่าน เรื่องการจัดการเมื่อเกืดน้ำท่วม ,นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ จ.อยุธยา เรื่องแนวทางการช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยน้ำท่วม, ผู้ประสานงานเครือข่ายภัยพิบัติ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง การเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นก่อนเกิดภัยพิบัติ

ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่านดูคลิป

> ภาพทั้งหมด
โปรดแสดงความคิดเห็น