โรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่นวิทยาลัย อ.เวียงสา จ.น่าน ( 30 ม.ค.2562 )

โรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่น ณ วัดศรีดอนแท่น อ.เวียงสา จ.น่าน

(30 ม.ค.2562 ) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และเครือข่ายชุมชนปลอดภัย และคณะรับรองชุมชนปลอดภัยระดับสากล International Safe Community Certifying Centre (ISCCC)

เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุบานชื่น ณ วัดศรีดอนแท่น อ.เวียงสา จ.น่าน


ดูคลิป

> ภาพทั้งหมด

 

โปรดแสดงความคิดเห็น