ค่ายยุวชนชุมชนปลอดภัย จ.อยุธยา ( 09-10 ก.พ.2562 )

ค่ายยุวชนชุมชนปลอดภัย จ.อยุธยา

ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ..2562 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนชุมชนปลอดภัย โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ โรงเรียนวัดตลาด

จัดโครงการค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัย ในโครงการค่ายยุวชนชุมชนปลอดภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ จ.อยุธยา เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัย เกี่ยวกับ การข้ามถนน ,การสวมใส่หมวกกันน๊อค , การโดยสารรถตู้โรงเรียน , อันตรายจากสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน และเหตุเพลิงไหม้ , การเล่นในสนามเด็กเล่น , การใช้เสื้อชูชีพ และการช่วยเหลือคนจมน้ำ และสุดท้ายการปฐมพยาบาลและ CPR ณ โรงเรียนวัดตลาด จ.อยุธยา


> ดูภาพทั้งหมด

ดูคลิป

> 10 ทักษะความปลอดภัย
โปรดแสดงความคิดเห็น