การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงสู่พัฒนาชุมชนปลอดภัย ชุมชนตากูก จ.สุรินทร์ ( 21 ก.พ.2562 )

การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงสู่พัฒนาชุมชนปลอดภัย ชุมชนตากูก จ.สุรินทร์

( 21 ก.พ.2562 ) คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พาคณะเครือข่ายชุมชนปลอดภัย ศึกษาดูงานของ รพ.สต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อน สร้างความปลอดภัยทางน้ำ และค้นหาปัญหาชุมชนโดยประเมินความเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงสู่พัฒนาชุมชนปลอดภัย

โดยมีนายโกวิทย์ สมัครสามน ผอ.รพ.สต.ตากูก ให้การต้อนรับ

> ดูภาพทั้งหมด

ดูคลิป

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น