เด็กจมน้ำ ความรับผิดชอบของสังคม : ThaiPBS ( 30 เม.ย. 2562 )

เด็กจมน้ำ ความรับผิดชอบของสังคม รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้ให้ข้อมูล 3 เดือนอันตรายภัยของเด็กจมน้ำ กับทีมข่าวบ่ายโมงตรงประเด็น ทาง ThaiPBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562ดูคลิป

> ภัยเด็กจมน้ำ
โปรดแสดงความคิดเห็น