รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยในเด็ก ณ ลานกีฬาชุมชนซอยสวนเงิน กทม. ( 26 พ.ค.2562 )

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562  นายดอน ปรมัถต์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และเยี่ยมชมกิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยในเด็ก โดยทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ณ ลานกีฬาชุมชนซอยสวนเงิน ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม จำนวนประมาณ 150 คน และผู้แทนชุมชนและเยาวชนจากชุมชนใกล้เคียงประมาณ 300 คน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบของที่ระลึกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศให้แก่ผู้นำชุมชนและเยาวชนจากชุมชนใกล้เคียงกระทรวงการต่างประเทศ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนหลังกรมทางหลวง และชุมชนซอยสวนเงิน จากนั้น ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมที่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานในพื้นที่จัดเข้าร่วมจำนวน 11 บูธ ได้แก่ บูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บูธจิตอาสา 904 บูธตำรวจชุมชนสัมพันธ์ไทย บูธให้ความรู้เรื่องการป้องกันสาธารณภัย รวมถึงบูธกิจกรรมออมเงิน สอนฝึกอาชีพ สอนร้อยมาลัย สอนศิลปะยึกยือ บริการตัดผม ตรวจสุขภาพและทำฟัน และตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมทั้งพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเยาวชนที่เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึง


 

โปรดแสดงความคิดเห็น