เด็กต่ำกว่า 2 ปีเล่นแท็บเล็ต มีผลทำให้พัฒนาการช้า!? ชัวร์หรือ? l อมรินทร์ทีวี 34 l

เด็กต่ำกว่า 2 ปีเล่นแท็บเล็ต มีผลทำให้พัฒนาการช้า!? ชัวร์หรือ?

เมื่อลูกเล็กงอแง พ่อแม่ก็แก้ปัญหาง่ายๆ โดยการให้แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือให้ลูกเล่นเกม ท่องอินเทอร์เน็ต หรือเปิดโทรทัศน์ให้ลูกดู ซึ่งในเรื่องนี้มีข่าวลือกันมาว่า การให้เด็กต่ำกว่า 2 ขวบเล่นอินเทอร์เน็ต แท็บเล็ต หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ จะทำให้เด็กสมาธิสั้น! ซึ่งจะจริงแท้อย่างไร ตามไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่า

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้คอนเฟิร์มกับทางรายการ “ชัวร์นะแม่ อย่างแชร์มั่ว” แล้ว ว่าเรื่องนี้ “ชัวร์แม่น √” การให้เด็กต่ำกว่า 2 ปีเล่นแท็บเล็ตมีผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติจริง

มีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันว่า การให้เด็กต่ำกว่า 2 ขวบเล่นแท็บเล็ต ส่งผลต่อทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าได้ โดยพบว่ามีผลเสียทั้งสิ้น 4 ข้อด้วยกัน คือ หนึ่งมีพฤติกรรมแยกตัว ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก้าวร้าวไม่อยู่นิ่ง เพราะว่ามีใจจ่ออยู่กับแท็บเล็ต สองคือทำให้เด็กขาดสมาธิ ไม่มีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือสมองในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดสมาธิสั้นได้ สามคือทักษะการพูดและการสื่อสารพัฒนาได้ช้า เพราะการเล่นแท็บเล็ตลดโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแบบตัวต่อตัวของเด็ก และสี่คือมีปัญหาต่อคุณภาพการนอนหลับ ทำให้เด็กนอนฝันร้าย หรือนอนไม่หลับ ซึ่งมีผลทำลายการทำงานของเซลล์ประสาท ส่งผลระยะยาวไปถึงตอนโตได้

กิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้เด็กทำคือการเล่นกับพ่อแม่ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน สื่อสารผ่านการกระทำและดวงตา ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรงดการเล่นเครื่องมือสื่อสารอย่างเด็ดขาด ในเด็ก 2-5 ปี การใช้แท็บเล็ตหรือดูโทรทัศน์ไม่ควรเกิด 1 ชั่วโมงต่อวัน

อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ให้เด็กดูนานๆ เพราะเด็กจะติดแล้วพ่อแม่จะควบคุมได้ยาก ร่วมไขความลับข่าวแชร์ทางโซเชียลผ่านรุ่นแม่ขี้แชร์กับรุ่นลูกขี้เบรก และนักสืบโซเชียลสุดแซ่บ มาลุ้นไปพร้อมๆ กันข่าวไหนจะแชร์มั่ว หรือข่าวไหนจะชัวร์แม่น ในรายการ ชัวร์นะแม่อย่าแชร์มั่ว อมรินทร์ทีวี 34


ดูคลิป


โปรดแสดงความคิดเห็น