ประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ( 18 มิ.ย. 2562 )

( 18 มิ.ย.2562 ) ประชุมคณะอนุกรรมการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

โดยมี ท่านอัยการจุฬา ศัลยพงษ์ เป็นประธานที่ประชุม และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และคณะชำนาญการพิเศษจากศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมรายงานในที่ประชุมดังนี้

  • รายงานสรุปการอบรมหลักสูตรพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก กทม. จำนวน 3รุ่น
  • การพิจารณาหาสาเหตุการเสียชีวิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การบริหารจัดการการเก็บข้อมูลพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โปรดแสดงความคิดเห็น