ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 05 ก.ค.2562 )

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

( 05 ก.ค. 62 ) กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ด้วยรัก เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง”

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี> ดูภาพทั้งหมด
โปรดแสดงความคิดเห็น