อบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 08 ก.ค.2562 )

อบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

( 8 ก.ค.2562 ) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลการเล่นปลอดภัย
1.สำรวจจุดเสี่ยงในสนามเด็กเล่น
2.บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลการเล่น
3.การบันทึกและรายงานข้อมูลการบาดเจ็บ
4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม> ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น