เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter และสนามเด็กเล่นได้เล่นดี ( 09 ก.ค.2562 )

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พาหมอโดนัท-วิมลพร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมชม ห้อง Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

และพาเยี่ยมชมสนามเด็กเล่นปลอดภัย ” สนามเด็กเล่นได้เล่นดี ” โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม

ภายใต้แนวความคิด เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก ซึ่งสนับสนุนโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล , ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และ สสส. 

โปรดแสดงความคิดเห็น