อบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม ( 11 ก.ค.62 )

อบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดอบรมสอนทักษะความปลอดภัยในเด็ก เช่น

– สอนทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
– ทักษะการเดินเท้าปลอดภัย
– การเล่นเครื่องเล่นปลอดภัย

ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


> ดูภาพทั้งหมด

 

โปรดแสดงความคิดเห็น