แนะ 10 ทักษะที่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ควรมี ( เล่าสู่กันฟัง FM 92.5 MHz / AM 891 KHz : 07 ส.ค. 2562 )

แนะ 10 ทักษะที่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ควรมี
สัมภาษณ์ : รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ในรายการ เล่าสู่กันฟัง วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz / AM 891 KHz
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์ และ จารุพรรณ พลอยเกิด


ดูคลิป


> กิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัยในเด็ก

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น