โครงการ “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ ตอน ผจญภัยนครปฐม เมืองมหัศจรรย์ ( 08-11 ต.ค.62 )

เรียนรู้ผ่านการเล่น การผจญ ตื่นเต้นเร้าใจ กับกิจกรรมต่าง ๆ

🔥 ในโครงการ “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้
ตอน ผจญภัยนครปฐม เมืองมหัศจรรย์” 🔥

สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการเล่น ผจญภัยในกิจกรรม
🎯 ผจญภัยในอวกาศ
🎯 ทักษะเอาตัวรอด และ 10 ทักษะความปลอดภัย
🎯 ท่องเมืองไม้และนิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง
🎯 โขนและหนุมาน
🎯 การละเล่นไทยและการทำขนมไทย
🎯 เที่ยวชมถ้ำจำลองโลกสวรรค์ มนุษย์ และนรก


 ดูคลิป


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้เริ่มพัฒนาโครงการ “นครปฐมเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” โดยได้พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเฝ้าระวังความเสี่ยงร่วมกับชุมชน

โดยปีที่ผ่านมาร่วมกับชุมชนพัฒนารูปแบบการสร้างพื้นที่เล่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กผ่านพื้นที่ประกอบอาชีพต่างๆเช่นเล่นในร้านอาหาร เล่นในสวนเกษตร เล่นในฟาร์มกล้วยไม้ ปีนี้ทางสถาบัน ได้ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์หลายสิบแห่งในจังหวัดนครปฐม  พัฒนาพื้นที่เล่นสู่การเรียนรู้ของเด็กผ่านพิพิธภัณฑ์ และทางสถาบันจะพัฒนาหลักสูตรผู้ส่งเสริมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ และหลักสูตรนักออกแบบการเล่น หรือนวัตกรการเล่นซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในต้นปีหน้า เพื่อสร้างผู้ชำนาญการการเล่นและการออกแบบการเล่นเพื่อการเรียนรูของเด็กในระดับชุมชน สอดคล้องกับความต้องการการขยายตัวพื้นที่เล่นของเด็กและครอบครัวของชุมชนทั่วประเทศ


ดูคลิป



กิจกรรมวันที่ 8 ตุลาคม 2562 – วิธีการช่วยเหลือ คนตกน้ำ โดยการตะโกน โยน ยืน และการสวมใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้อง – กิจกรรมสอนเรื่องความปลอดภัยทางถนน การข้ามถนนอย่างถูกวิธี และวิธีการสวมใส่หมวกกันน๊อคอย่างถูกวิธี – กิจกรรมสอนช่วยเหลือ ในการทำ CPR – กิจกรรมอวกาศ ช่วยเหลือผู้ประภัยในอวกาศ วิธีการบังคับยานสำรวจ การสำรวจอวกาศ

 > ภาพทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เดินทางไปวัดห้วยตะโก ทำกิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ – เรียนรู้สมุนไพรแต่ละชนิด ผ่านประสาทสัมผัส การดมกลิ่น พร้อมทั้งทำลูกประคบ – เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ชนิดต่างๆ พร้อมร้อยมาลัย ถวายพระในโบสถ์ – ผจญภัย ใน 3 โลก สอดแทรกธรรมะในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนรกสวรรค์ อีกทั้งยังมีในเรื่องของข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข คือ ศีล 5 – กำลัง..สัมผัส เรียนรู้ สู่สมอง..เพื่อรัก แบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน 1.วัดกำลังมือ 2.วัดกำลังนิ้วมือ 3.พลังมือสู่พลังงานกล 4.สัมผัสเพื่อรัก..เรียนรู้  ณ วัดห้วยตะโก จ.นครปฐม

 > ภาพทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เดินทางไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ศึกษาประวัติบุคคลสำคัญ พระมหากษัตริย์และราชวงค์ไทย ในพิพิธภัณฑ์ – การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า เสือ วัว มอญซ่อนผ้า ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จ.นครปฐม

> ภาพทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เดินทางไปทำกิจกรรมที่ Woodland เมืองไม้ – ทำกิจกรรมดังนี้ –สำรวจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์woodland เมืองไม้ – ประดิษฐ์ว่าวปักเป้า – ประดิษฐ์ป้ายชื่อที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไม้ – บอร์ดเกมส์ และการฝึกทักษะการทรงตัวจากผลิตภัณฑ์ไม้ ณ Woodland เมืองไม้ จ.นครปฐม

> ภาพทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2562 กิจกรรมฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำ ผู้ตาม แบ่งเป็น 4 ฐานกิจกรรม ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

> ภาพทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เดินทางไปปฐมออแกนิกฟาร์ม จังหวัดนครปฐม ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ –ปลูกต้นกระเพราและดูวิธีการเตรียมดินอุปกรณ์การปลูก –ศึกษาวิธีทำยาดมจากพืชสมุนไพรไทย – ปั่นสัตว์ จากดินเหนียว – รับฟังประโยชน์ของกล้วยความสุกในระดับต่าง ๆ และ ขึ้นตอนการทำขนมกล้วย และลงมือทำขนมกล้วย ณ ปฐมออแกนิกฟาร์ม จังหวัดนครปฐม

> ภาพทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 11 ตุลาคม 2562  สรุปการเรียนรู้ ในการทำกิจกรรมตลอด 4 วัน – กิจกรรมการแสดงโขน -ประชุมผู้ปกครอง ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

> ภาพทั้งหมด


หมวด-ค่ายเล่นรอบเมือง
โปรดแสดงความคิดเห็น