สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล รีวิวค่ายเล่นรอบเมือง จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

จบเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรม “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้”  ตอน ผจญภัยนครปฐม เมืองมหัศจรรย์ (8 – 11 ตุลาคม 2562) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาที่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ อธิบายว่า ที่มาของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กชั้นเด็กเล็กในช่วงประถมศึกษา เด็กๆ จะได้เล่นและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่บ้าน แหล่งชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ เนื่องจากปัญหาในทุกวันนี้ คือเด็กเล่นน้อยเกินไป หรือเล่นแย่ลง คุณภาพการเล่นก็ด้อยลง ส่งผลต่อพัฒนาการสมองและร่างกายที่พร่องลงไป ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงความสนใจเด็กจากโลกจริง สู่โลกจอ ยิ่งทำให้เด็กนั่งนิ่ง ไม่ขยับร่างกาย เป็นพฤติกรรมส่งผลต่อภาวะโรคอ้วนในเด็ก สมาธิสั้น ออทิสติกเทียม และมีปัญหาต่อพัฒนาการทางภาษา และความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมค่ายนี้ มุ่งแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

“ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เด็กถูกดึงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงและสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและเพื่อน เพราะฉะนั้นการเล่นในโลกของความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กรู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเด็กสามารถสร้างความสุขและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากมายทักษะเหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือตามหลักวิชาการ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้การเล่นเป็นฐานเพื่อนำไปสู่ทักษะที่จำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”


ด้าน คุณปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ (คุณแม่ของน้องแพรพัชร์)  ผู้ปกครองและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ที่ก็ส่งลูกมาร่วมโครงการนี้ บอกว่า  “จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนของลูกสมัครมาเข้าค่ายแล้วเขาบอกว่าดีมากเลย ในครั้งนี้เลยให้ลูกมาลองร่วมกิจกรรม และอีกอย่างมองว่าลูกเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บตัว และเป็นเด็กขี้อายมาก มากจริงๆ เลยคิดว่าเขาควรออกมาสังคมกับเพื่อนข้างนอกและได้ดูรายละเอียดของกิจกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบ และก็มีการพาออกไปข้างนอกด้วย ก็เลยรู้สึกว่าดีกว่าที่ให้ลูกอยู่บ้านเฉยๆ มาตรงนี้ เขาก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย และก็ได้มีเพื่อนใหม่ๆด้วย ถ้ามีค่ายครั้งต่อไปก็จะส่งมาเข้าร่วมอีก “


นอกจากนี้ คุณปาลิดา ปริชญาวงศ์ (คุณแม่ของน้องล็อกเก็ต) กล่าวว่า “ได้เห็นสถาบันฯ จัดค่ายแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว แล้ววัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในแต่ละครั้งก็เพื่อการพัฒนาเด็กโดยใช้การเล่นเป็นฐานไปสู่การเรียนรู้ เราจึงอยากให้ลูกเข้าร่วมเพราะน่าจะช่วยให้เขามีพัฒนาการที่ดีและมีเพื่อนเล่น และเรียนรู้อย่างสนุกผ่านการเล่น และ รู้จักการเข้าสังคม”


ด้านน้องแสตมป์บอกว่า “รู้สึกสนุกมากที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้มีเพื่อนใหม่เยอะเลย และได้ไปเที่ยวและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย”และทางด้านน้องล็อกเก็ตบอกว่า“รู้สึกสนุก ได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกมากมายและได้เจอเพื่อนใหม่อีกด้วย”


มาลองสำรวจกิจกรรมค่ายกันดูว่ามีอะไรบ้างใน โปรแกรม 4 วัน ด้านคุณงามตา รอดสนใจ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ เล่าว่า “ค่ายในครั้งนี้เราจัดในตอน ผจญภัยนครปฐม เมืองมหัศจรรย์ เป็นการตะลุยสถานที่ต่างๆรอบเมืองนครปฐม ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้วันแรกกิจกรรมรู้รอดปลอดภัยเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางน้ำ การเดินทางจุดเสี่ยงภายในอาคาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นเป็นกิจกรรมผจญภัยในอวกาศวันที่สองเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องของศาสนา งานฝีมือ การละเล่นไทยและประวัติศาสตร์ วันที่สามเด็กๆ ได้เรียนรู้การทำของเล่นและวันสุดท้ายเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร


สิ่งที่ทำให้ค่ายนี้พิเศษ คือ “ค่ายของเรามีการประเมิน EQ ความฉลาดทางอารมณ์ โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเราวัดจะผลว่าเด็กวัยนี้จะมีความเก่ง ความสุข และความดี เหมาะสมกับอายุเขาไหม ซึ่งผลที่ได้เราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และหากพบว่าเด็กคนไหนต้องเสริมในด้านไหน เราก็จะแนะนำผู้ปกครองว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เสริมในด้านนั้นๆ เช่น ถ้าเด็กคนไหนต้องเสริมในด้านของความดี เราก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเน้นเรื่องการให้คำชมเชยเวลาที่ลูกของเราทำความดีหรือสามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้ เราก็ชมได้เลย เด็กก็จะได้รู้สึกมีความภาคภูมิใจในสิ่งดีๆที่ตัวเองทำ เป็นต้น  ทั้งนี้เรามีการให้เด็กประเมินตนเอง ในเรื่องของ Self-Esteem คือการมองเห็นคุณค่าของตัวเอง เราจะวัดว่าเด็กจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากน้อยแค่ไหนในเรื่องต่างๆ ถ้าเด็กเล็กได้เห็นคุณค่าของตัวเองตั้งแต่เด็ก เขาก็จะมองเห็นว่าตัวเองเป็นคนมีค่า และมีพื้นฐานที่แน่นที่จะต่อยอดต่อไปในเวลาที่เขาโตขึ้น” คุณอรพินท์ เลิศวัสดาตระกูล เลขานุการฝ่ายประเมินพฤติกรรมพัฒนาการเด็กกล่าว

กิจกรรมต่างๆ ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างและการริเริ่มต่อยอดโครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “นครปฐม เมืองเพื่อการพัฒนาเด็ก” โดยจะส่งต่อแนวคิดนี้ ไปยังผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนให้หันมาสนใจพัฒนาเมืองสู่การเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนา คุ้มครอง และปกป้องเด็กในที่สุด


 ดูคลิป


> ภาพกิจกรรมค่ายทั้งหมด

 

โปรดแสดงความคิดเห็น