แถลงข่าวผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก ( 29 ต.ค.2562 )

แถลงข่าวผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของเล่นเด็ก

ตัวอย่างของเล่นเด็กกว่า 50 ชิ้น ที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

สุ่มตรวจจากห้างสรรพสินค้า ท้องตลาดและหน้าโรงเรียน พบว่ามีของเล่น 18 ชิ้น โดยเฉพาะกลุ่มตุ๊กตายางบีบ ปนเปื้อนสารเคมีทาเลต เกินมาตรฐานสากลสูงถึง 378 เท่าจากมาตรฐานสากล ที่น่าตกใจคือ พบสารชนิดนี้ทั้งของเล่นที่มีเครื่องหมาย มอก. และ ไม่มีเครื่องหมาย มอก.


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กร่วมด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ให้ข้อมูลว่า

สารเคมีทาเลต เป็นส่วนผสมที่ใช้กับพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ PVC เป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัว ทำให้ของเล่นที่มีสารชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นของเล่นที่มีลักษณะอ่อนนิ่ม บีบจับและนำเข้าปากง่าย

ในการติดตามภาวะสุขภาพประชาชนในอเมริกา พบมีสารทาเลตสะสมในร่างกาย เนื่องจากสารชนิดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น สบู่ ยาสระผม ซึ่งจากการวิจัยกับสัตว์ทดลองในต่างประเทศ หากรับสารเคมีทาเลตเข้าไปจะมีผลกระทบต่อการทำงานของตับ เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อของร่างกาย ทำให้ฮอร์โมนเพศผิดปกติ รวมถึงสารทาเลตบางชนิดยังเป็นสารก่อมะเร็ง จึงออกมาตการควบคุมปริมาณสารเคมีทาเลต โดยเริ่มจากของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมปริมาณสารชนิดนี้

ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยว่า ก่อนหน้านี้มีการจัดทำร่างมาตรฐานของเล่น มอก. ที่ระบุการตรวจสอบและควบคุมปริมาณสารเคมีทาเลตไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กและของใช้พลาสติกที่ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยยังมีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานสากลอยู่ จึงอยากให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเร่งออกประกาศข้อบังคับควบคุมมาตรฐานสารเคมีทาเลตเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค

 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

โปรดแสดงความคิดเห็น