ถอดบทเรียนอันตรายเครื่องเล่นสวนสนุก : MCOT HD30 : 01 ธ.ค.2562

ถอดบทเรียนอันตรายเครื่องเล่นสวนสนุก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ม.มหิดล กล่าวว่า อุบัติเหตุจากเครื่องเล่นสวนสนุกเคลื่อนที่ ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้น ต้องตรวจสอบว่า มีการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมเครื่องเล่น ปี 2558 จากท้องถิ่นหรือไม่? ที่ผ่านมาในไทย ยังไม่มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นสวนสนุกอย่างเป็นทางการ แต่ปัจจัยหลักๆ มักเกิดจากมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่น โดยเฉพาะเครื่องเล่นสวนสวนสนุกแบบเคลื่อนที่ ที่ต้องมีการถอดประกอบ เคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังพื้นที่ต่างๆ และมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นเครื่องเล่นมือสอง จึงเสี่ยงเกิดการซำรุดได้ง่าย

อีกปัจจัยเสี่ยง คือ คนคุมเครื่องเล่น ที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น อาจไม่ได้ใส่ใจมากพอในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เล่น รวมถึง ตัวผู้เล่นเอง ที่ประมาท เช่น อายุ ความสูง ไม่ถึงเกณฑ์ ชอบความหวาดเสียว และไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ฉะนั้นจะต้องอุดช่องโหว่ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ให้ได้ ขณะที่ผู้ประกอบการก็ต้องมีความจริงใจ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องเล่นอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัย ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกดูคลิป


โปรดแสดงความคิดเห็น