ผู้ทุ่มเททำงาน เพื่อความปลอดภัยในเด็ก ( PPTV36 : 02 ธ.ค. 2562 )

ผู้ทุ่มเททำงาน เพื่อความปลอดภัยในเด็ก
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

พบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านความปลอดภัยในเด็ก
ในรายการ คิดบวก ทางช่องPPTV36  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562


 


 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น