เก็บเคสเด็ก 10ขวบ เล่นนำ้ในคลองชลจมหายต่อหน้าเพื่อน ( 07 ม.ค.2563 )

( 07 ม.ค.2563 ) ทีมงานศูนย์วิจัยลงพื้นเก็บข้อมูล เด็กวัย 10 ขวบลงเล่นนำ้ในคลองชลจมหายต่อหน้าเพื่อน เหตุเกิดเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 8 พค.2562 บริเวณคลองส่งนำ้ประปา  มหาสวัสดิ์-คลองนกกระทุง ม.8 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่เกิดเหตุเป็นคลองส่งนำ้ประปาดิบ นครหลวง เป็นคลองดิน ความกว้างประมาณ 25 -30 เมตร ความลึกประมาณ . 3 -4 เมตร



> จากข่าว https://www.banmuang.co.th


 

โปรดแสดงความคิดเห็น