ตรวจสอบความปลอดภัยของฐานต่าง ๆ ในพื่นที่ รร.ไทยรัฐวิทยา60 จ.พิจิตร ( 27 ม.ค.63 )

( 27 ม.ค.63 ) รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เดินทางมาตรวจสอบความปลอดภัยของฐานต่าง ๆ

ในพื่นที่ รร.ไทยรัฐวิทยา60 จ.พิจิตร โดยมี ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60 ให้การต้อนรับ

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น