อบรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

19 ก.พ.2563  อบรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ


ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 37 คน โรงเรียนนาเนียงโคกยาง 13 คน โรงเรียนโนนดู่ 35 คน และโรงเรียนบ้านบาก 16 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน

 


สำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย 


ฐานทักษะความปลอดภัยทางน้ำ เช่น สาธิตการช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” ด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ฐานความปลอดภัยในบ้าน อัคคีภัย คนแปลกหน้าและสื่อปลอดภัย

เช่น สาธิตจุดเสี่ยงภายในบ้าน ได้แก่ ความสูง ยาและสารเคมี เกมแจ้งเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ คนแปลกหน้า มีผู้ป่วย โทรหาผู้ปกครอง แจ้งเหตุ เบอร์ฉุกเฉิน 191, 199 , 1669

ฐานความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น สาธิตวิธีเดินเท้าที่ปลอดภัย ได้แก่ เดินบนทางเท้าในกรณีไม่มีทางเท้าเดินห่างจากถนนและรถ สวนทางกับรถและสบตากับคนขับได้ แนะนำวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยข้าม

โดยดูสัญญาณไฟจราจร มี 2 แบบคือ สัญญาณไฟจราจรสำหรับรถ (เขียว-เหลือง-แดง) และสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน (เขียว- แดง) และฐานปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับบาดแผล ได้แก่ แผลน้ำร้อนลวก แพ้สารเคมี หกล้มแขนหัก แมลงเข้าตา หกล้มแผลถลอก น้ำร้อนลวก สาธิตและปฏิบัติการทำ CPR กรณีเจอคนหมดสติเป็นลม


ที่มา สนง.กรมประชาสัมพันธ์


โปรดแสดงความคิดเห็น