รอดจากการตกรถสองแถว : คิดสิ…ต้องรอด ThaiPBS : 23 ก.พ. 63

รถโดยสารสาธารณะในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และ 1 ในรถโดยสารประเภทซึ่งเป็นที่นิยมก็คือ “รถสองแถว” นั่นเอง

และจากสถิติปี 2560 พบว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะทั้งสิ้น 539 ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นรถโดยสารประเภทรถสองแถว 43 ครั้ง

แล้วถ้าเราจำเป็นต้องใช้รถสองแถวในการเดินทาง เราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย โดยแขกรับเชิญผู้ที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ออกอากาศทาง คิดสิ…ต้องรอด ThaiPBS : 23 ก.พ. 2563


 

โปรดแสดงความคิดเห็น