ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม 5 มีนาคม 2563

คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม 5 มีนาคม 2563

เสวนาเรื่อง ความคืบหน้าของการแก้ไขจุดเสี่ยง ถนนปัญญาสาสน์(หน้าวัดหนองงูเหลือม) กรณีเด็กหญิงขับขี่ก่อนวัยซ้อน 3 ชนประสานงารถบรรทุก ( ผู้เข้าร่วมวงเสวนา สจ.นครปฐม(อดีตประธานสภาจังหวัดนครปฐม) กำนันตำบลหนองงูเหลือม หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัย และ ทีมศูนย์วิจัยฯ )


.สำรวจการจราจร และ จุดเสี่ยง หน้่าโรงเรียนวัดมะเกลือ นครปฐม และเข้าพบเพื่อรับฟังปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านการเดินทาง ของนักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ ปัญหาและข้อเรียกร้องของฝ่ายบริหารโรงเรียนด้านความปลอดภัยด้านจราจรของโรงเรียน


 

โปรดแสดงความคิดเห็น