ผอ.สถาบันเด็ก มหิดล แนะเปิดศูนย์เด็กเล็กลดอุบัติเหตุในบ้าน ( 19 พ.ค.2563 )

เตือน คนในครอบครัวควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ชงรัฐบาลผ่อนปรนให้เปิดศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เชื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเด็กที่บ้านได้

เหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ก้มหยิบขันน้ำในถังน้ำ เป็นเหตุให้ตกถังน้ำเสียชีวิต เรื่องนี้มีความเห็นจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า

เหตุการณ์เด็กจมน้ำ เป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่มักจะจมน้ำในบ้านหรือบริเวณใกล้บ้าน

ทั้งนี้พบว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือเป็นครอบครัวที่พ่อแม่มีปัญหา เช่น แยกทางกัน มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย ทำให้มีสภาพแวดล้อมไม่พร้อมต่อการดูแลเด็ก

ดังนั้นการให้เด็กไปอยู่ในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนจึงน่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเด็กได้

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ย้ำว่า แม้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จะยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุเด็กที่บ้าน แต่เชื่อว่าศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในเด็กได้ค่อนข้างดี

เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมกว่า ที่สำคัญคนในครอบครัวควรมีการดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กได้


ดูคลิป 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น