ประชุม แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ( 19 มิ.ย.2563 )

19 มิ.ย.2563 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุม แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายทวีวงษ์ จุลภมนตรี สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีวาระการประชุม การติดตามผลการลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินงานป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน

ณ อาคารสุขประพฤติ เขตบางซื่อ กทม.


 

โปรดแสดงความคิดเห็น