ปัญหาความรุนแรงเด็กที่เกมเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน

ปัญหาความรุนแรงเด็กที่เกมเพิ่มสูงขึ้นในทุกวัน
จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ต้องใช้เวลาเล่นที่นานขึ้น และมีเนื้อหาที่น่าดึงดูดมากขึ้น

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กจากการเล่นเกมส์ว่า

ที่ผ่านมามีการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ ที่นำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เปรียบเสมือนเป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดในการใช้งานของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องของอายุ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้การใช้เวลาเล่นเกมส์แตกต่างกัน แต่หากไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ก็จะส่งผลเสียได้เช่นกัน

ซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าสถิติของการเล่นเกมส์เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามการออกแบบเกมส์และความสนุกสนานที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เด็กต้องอยู่ในวงจรของธุรกิจเกมส์ ใช้เวลาในการเล่นเกมส์มากขึ้นจนส่งผลและปัญหาในหลายข้อเช่น การติดเกมส์ที่ส่งผลต่อสารเคมีในสมอง และไม่สามารถเลิกได้ เมื่อมีคนมาห้ามหรือรบกวนก็จะมีอารมณ์รุนแรง เนื้อหาของเกมส์ที่สร้างความรุนแรง ที่ก่อให้เกิดความชินชา และไม่รู้สึกว่าควมรุนแรงคือการกระทำความผิด สิ่งเหล่านี้ส่งผลไปยังโครงสร้างร่างกายที่เห็นผลเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของที่ผู้เล่นเกมส์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรับต่อข้อเท็จจริงนี้ ทำให้ปัญหาการติดเกมส์และความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆวัน

รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าวด้วยว่า เรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีผู้คอยดูแลรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ปัญหาการติดเกมส์และความรุนแรงที่มาจากเกมส์ กลายเป้นปัญหาสังคมที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย

 

ดูคลิป

โปรดแสดงความคิดเห็น