ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก แนะออกกฎหมายคุมเข้มรถตู้นักเรียน ( ช่อง 8 : 16 ส.ค. 2563 )

ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี แนะออกกฎหมายคุมเข้มรถตู้นักเรียน นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ฝ่ายสื่อสาธารณะศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เปิดเผยถึง กรณีคุณครูลืมเด็กไว้ในรถตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมาราม ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ว่า

เคสนี้ไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้น อยากให้มีการออกมาตรการควบคุมที่ชัดเจน หรือการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้าเป็นไปได้อยากให้ออกกฎหมายมาบังคับใช้ สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนโดยเฉพาะ เรื่องมาตรการความปลอดภัย ส่วนที่สามารถทำได้ทันทีเลยการนับจำนวนเด็กนักเรียนขึ้น – ลงรถทุกครั้ง ทั้งนี้ หากยังปล่อยปละละเลย ไม่มีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน และเอาผิดให้รุนแรงกว่านี้ เชื่อว่ารายนี้ไม่ใช่รายสุดท้ายอย่างแน่นอน

 


 


ดูคลิป


โปรดแสดงความคิดเห็น