สำรวจจุดเสี่ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ จ.สุพรรณบุรี ( 26 ส.ค.2563 )

สำรวจจุดเสี่ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

( 26 ส.ค.2563 ) คณะทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
ร่วมกับ เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ในการสำรวจจุดเสี่ยง และร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขป้องกันจุดเสี่ยงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดสอนเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ เพื่อให้เป็นตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ของจังหวัดสุพรรณบุรี

> ดูภาพเพิ่มเติม

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น