ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนวัดผาสุการาม ( 14 ก.ย.2563 )

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้ให้การต้อนรับ น้อง ๆ หนู ๆ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดผาสุการาม มาร่วมทำกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง

ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้มีทักษะการอยู่บ้านคนเดียว ทักษะการเดินทาง ทักษะการเรียนรู้จุดเสี่ยงในบ้าน ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการกู้ชีพ และทักษะการเล่นอย่างปลอดภัย

ณ อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โปรดแสดงความคิดเห็น