กิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ( 15 -17 ก.ย.2563 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ได้ให้การต้อนรับ น้อง ๆ หนู ๆ ชั้นประถมศึกษา
1. โรงเรียนบ้านดงเกตุ และโรงเรียนวัดเชิงเลน วันที่ 15 กันยายน 2563
2. โรงเรียนบ้านห้วยกรด และโรงเรียนวัดน้อย วันที่ 16 กันยายน 2563
3. โรงเรียนบ้านบางประแดง และโรงเรียนวัดห้วยตะโก วันที่ 17 กันยายน 2563

มาร่วมทำกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง 10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้มีทักษะการอยู่บ้านคนเดียว ทักษะการเดินทาง ทักษะการเรียนรู้จุดเสี่ยงในบ้าน ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการกู้ชีพ และทักษะการเล่นอย่างปลอดภัย

ณ อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โปรดแสดงความคิดเห็น