การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กในระดับพื้นที่ 50 เขต กทม. ( 23 มี.ค.2564 )

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กในระดับพื้นที่ 50 เขต กทม.

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กในระดับพื้นที่ 50 เขต” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำชุมชน และอาสาสมัครฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เนื้อหาการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง CDD การบริหารจัดการการเก็บข้อมูลพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการบทเรียนจากเคสเด็กตาย

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ท่านอัยการจุฬา ศัลยพงษ์ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และคณะ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์ชฎา 1 โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร> ดูภาพเพิ่มเติม 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น