อันตรายเครื่องเล่นฉีดน้ำ โดนตา มีสิทธิ์ “ตาบอด”

อันตรายเครื่องเล่นฉีดน้ำ ระวัง! ปืนฉีดน้ำพุ่งไกลเกิน 6 เมตร โดนตา มีสิทธิ์ “ตาบอด”

เผยผลทดลองปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ฉีดน้ำไกลเกิน 6 เมตร พุ่งเป็นเส้นตรง อันตราย เผย เคยมีเด็กตาบอด เพราะปืนฉีดน้ำ เตือนเล่นปืนฉีดน้ำ ต้องยืนห่างอย่างน้อย 150 เซนติเมตร ไม่เล็งที่ใบหน้า จึงปลอดภัย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า

จากการ ศึกษาอันตรายจากปืนฉีดน้ำ ที่ไม่ใช้ท่อพีวีซี ต่อลูกตาของเด็ก ด้วยการทดลอง ฉีดน้ำใส่แผ่นฟอยล์ หากแรงดันน้ำทำให้แผ่นฟอยล์ทะลุได้ ก็สามารถทำให้ดวงตา บาดเจ็บได้

ทั้งนี้ ผลการทดลอง พบว่า ปืนที่มีแรงดันสูง สามารถฉีดน้ำได้ไกล เกินกว่า 6 เมตร มีอันตราย สามารถยิงทะลุฟอยล์ได้ในระยะ 150 เซนติเมตร และ หากปืนที่ฉีดน้ำออกมาพุ่งเป็นเส้นตรงเส้นเดียว น้ำจะยิ่งมีความแรงมากขึ้น

ดังนั้น ผู้ปกครองควรเลือกซื้อปืนฉีดน้ำให้บุตร หลาน ที่มีแรง ดันน้อย และฉีดน้ำออกมาเป็นลักษณะฝอย กระจาย ไม่ใช่พุ่งตรงเป็นเส้น เดียว หากฉีดในแนวระนาบ จะต้องฉีดได้ไม่ไกลกว่า 6 เมตร หากฉีดใน มุม 45 องศา ต้องไม่ไกลกว่า 10 เมตร จึงจะปลอดภัย และไม่ควรเล็ง หรือฉีดน้ำ ใส่บริเวณใบหน้าด้วย” รศ.นพ.อดิศักดิ์ กล่าว

ดูคลิป


>> คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 4/2550 เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีคำสั่งห้ามใช้ปืนฉีดน้ำหรือเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกโดยตรงถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

โดยผู้จำหน่ายสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการพบเห็นการจำหน่ายปืนฉีดน้ำในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งที่สายด่วน สคบ.1166 และขอฝากให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างประหยัด และมีความปลอดภัย


 

โปรดแสดงความคิดเห็น